Skip to Content

YIQUAN. MUSIC + JIANWU

Стажировка в Пекине-2013. Отдых между тренировками. Свободная работа - Jianwu.
Training in the hall master Yao Chengrong in Beijing-2013. Rest between workouts. Free work - Jianwu